dimarts, 5 de novembre de 2013

22 Quina és la millor via per canviar un govern?

Quina és la millor via per canviar un govern?

Al llarg de l' història hi ha hagut molts i grans canvis…canvis polítics, canvis socials, canvis climàtics, canvis econòmics, etc. Però ens centrarem en aquests dos esmentats.
En ple s.XXI, època de la globalització i el canvi continu, s' estàn començant a donar en els darrers anys grans canvis polítics i socials. En son clars exemples la primavera àrab, la Marea Verda del 29S, la Via Catalana de l'11S, i tots els altres canvis no menys importants que es troben en moviment aquests mesos. Però no només hi ha canvis en aquests temps, si no des de sempre.
La majoria d'aquests canvis es solen dividir en dos tipus, depenent de la manera que s'intenta canviar el món o allò que no agrada a la societat...
De manera violenta, mitjançant grans revolucions del poble o mitjançat exèrcits és la que des de sempre s'ha cregut més efectiva, i fins i tot com l'única que funciona. És el cas de la primavera àrab, revolució mexicana, revolució comunista, manifestacions a Grècia i Itàlia,etc...en tots aquests casos la violència hi ha tengut un paper molt important, per no dir protagonista i per tant ha esquitxat la popularitat d'aquests moviments....
L'altre manera, més democràtica, és mitjançant les revolucions pacífiques mitjançant les vagues i les grans manifestacions o concertacions...El 29S, l'11S, entre d'altres en son clars exemples. Amb aquesta altre "via de canvi" també es poden aconseguir canvis...encara que moltes vegades i com tots podem veure...per molt que la societat vulgui el canvi, la suposada democràcia es converteix en dictadura...i si arriba l' esperat canvi, arriba amb menys rapidesa que amb l'altre via. Per tant:  per quina opció ens hem de decantar? Hem de ser menys democràtics per aconseguir més democràcia? O hem de ser totalment democràtics perquè l' antidemocràtica no ens escolti o arribi en retard? Tenint en compte que ens trobem en un canvi continu...és hora de sospesar les dues opcions...
" La violencia puede servir al bien"

( VdeVendetta)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada