dissabte, 31 d’octubre de 2020

3. Quin és el filtre de la veritat?

Quin és el filtre de la veritat?


Al llarg dels anys ens anem trobant amb diferents persones, cada una amb les seves qualitats i defectes. Però a simple vista no ho pots veure tot d'ell/a, el primer que veus al conèixer a algú és la seva aparença, però saber qui és realment requereix més esforç. Si ens quedem només amb el primer que veiem cometem un error, ja que comencem a jutjar a aquell individu pel seu aspecte físic i no per qui realment és davall aquesta façana (cosa que pot fer molt de mal). Per tant jo em deman "Quin és el filtre de la veritat?".


Pseudònim: Lis

2 Realment podem sentir?

Títol: Realment podem sentir?

Text: El sentiment és algo real o és algo que prové de la nostra imaginació?
         Sentir algo significa que existeix?
         En general com sents les coses et fa ser com ets i per tant podem dir que cada                           persona sent tot de manera diferent, vol dir això que no hi ha ningú que comparteixi la                 mateixa realitat?
         O és que a partir de diferents lletres es pot formar el mateix so?


1. Cream una vida o ella ens crea a nosaltres?

Pseudònim: melisucre


Títol: Cream una vida o ella ens crea a nosaltres?

Explicació: Alguna vegada tots hem pensat quin lloc tenim en el món i per què vivim, totes aquestes preguntes són normals, però, cream nosaltres la vida o ella ens crea a nosaltres? Et convido a reflexionar sobre aquesta pregunta. Pensau que són totes les coses que ens envolten que formen la nostra vida o som nosaltres en propi cos qui la desenvolupam i en feim d'aquesta una vivència de lo més complexa? Tota la vida des de que hem nascut, no ens hem aturat a pensar, només ens hem limitat a viure sense preguntar-mos res i a acceptar que les coses són d'una manera o no són perquè sí... així que és hora d'obrir els ulls, anem!