dilluns, 29 d’octubre de 2018

FotofilosofiaRealitat o aparença?
Creim que la realitat ha de ser objectiva, però un pensament subjectiu, no és real? El mirall reflexa la llum i per això ens veim en ell, però si el mirall que aguant no reflecteix la llum, sinó que hem traspassa i deixa veure l'infinit del paisatge. No és real? O sí?
Pseudònim: Venus