dijous, 31 d’octubre de 2013

edicio 2013 Fotofilosofia Melci (un poquet tard, però més val tard que mai)

Existirien les idees sense humans?
Plató deia que al món intel·ligible hi havia les idees, les essències, els models perfectes de tot el que existia. Per tant, segons Plató, el cavall que surt a la imatge seria una còpia imperfecte de la idea de cavall, que seria eterna i encara que no hi hagués humans, seguiria existint.
Però Plató anava bastant desencaminat. Totes les idees o conceptes que existeixen avui dia sobre les coses del món són creacions humanes i, per tant, si els humans no existissin,  aquestes idees tampoc. Així, si no hi hagués humans, el cavall que hi ha a la imatge seguiria existint, però la idea de cavall que nosaltres tenim dins la nostra ment i que ens permet identificar aquest animal, no.

Nick: El bola